wishlist
Check Get Go on Google Play Check Get Go on App Store

howto

ดูทั้งหมด

ที่คุณชมล่าสุด

 

ที่คุณค้นหาล่าสุด

--- ไม่พบข้อมูลการค้นหา ---

รับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น และข่าวสารใหม่ๆ จาก Check Get Go เพียงคุณกรอกอีเมลของคุณ


 

ข่าวฝาก

 

บันทึกไว้ในโปรไฟล์ของคุณ
"ระบบจะทำการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และบัตรเครดิตของคุณตามตารางด้านล่าง"

แบบปัจจุบัน
แบบใหม่
แบบปัจจุบัน
แบบใหม่
นำออก ไม่เปลี่ยนแปลง เข้าใหม่

ค้นหาโปรโมชั่นคลิกที่นี่

เลือกไลฟ์สไตล์ของคุณ(เลือกได้มากกว่า 1 ไลฟ์สไตล์)

เลือกไลฟ์สไตล์ทั้งหมด

เลือกธนาคารและบัตรเครดิตของคุณ(เลือกบัตรและธนาคารได้มากกว่า 1 ใบ)

CheckGetGo Card
เลือกธนาคารและบัตรเครดิตทั้งหมด


หน้าแรก > บัตรเครดิต > บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค

บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค
อิออน การ์ด

ประเภทบัตร : Master Card General
*เงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตอิออนคลาสสิค วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด และ เจซีบี, ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่บริษัททำการให้เครดิตเงินคืน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเครดิตอิออน คลาสสิค ดังนี้
2.1 โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ในรอบและเวลาเดียวกันเท่านั้น ที่โรงภาพยนต์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา และ พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์
2.2 สงวนการใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 1 ที่นั่ง ต่อหมายเลขบัตรเครดิต ต่อเดือนเท่านั้น
2.3 โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้สำหรับที่นั่งปกติ ในโรงภาพยนตร์ระบบฟิลม์ และ ระบบดิจิตอล
2.4 สามารถใช้ได้เฉพาะที่นั่งตามที่ระบุข้างต้น กรณีที่ต้องการชมภาพยนตร์ระบบพิเศษและเก้าอี้พิเศษนอกจากที่ระบุ ต้องเพิ่มเงินส่วนต่างตามจริงได้ตามราคาปกติ
2.5 โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ ในรอบและเวลาเดียวกัน 2.6 เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนต์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุซึ่งหากมีปัญหาจากบริการดังกล่าว โปรดติดต่อบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะแก่ผู้ถือบัตรเครดิต อิออน คลาสสิค ที่ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.1 สมาชิกบัตรเครดิตจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางที่กำหนดโดยลงทะเบียน 1 ครั้ง/ 1 ท่าน/ 1 หมายเลขบัตรเครดิต ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 – 10 กุมภาพันธ์ 2557 สามารถเลือกลงทะเบียนทางใดทางหนึ่ง
3.1.1 ลงทะเบียน ทาง SMS ท่านจะได้รับข้อความตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
3.1.2 ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
3.2 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมจากบัตรหลักและบัตรเสริมสะสมรวมกัน 15,000 บาทขึ้นไปต่อรอบบัญชี และจะต้องเป็นยอดใช้จ่ายที่มีมูลค่า 1,500 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และจะต้องถูกบันทึกมายังระบบของบริษัทฯ ภายในวันที่ 13 ของเดือนถัดไป โดยไม่รวมถึงรายการเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการเงินผ่อนสินค้าทุกประเภท รายการสินเชื่อเงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกและยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
3.3 ยอดใช้จ่ายจะเริ่มถูกคำนวณ ตั้งแต่รอบบัญชีที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
3.4 ยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณเข้าบัตรหลัก
3.5 สงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/หมายเลขบัตรหลัก/รอบบัญชี
3.6 ยอดเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตภายใน 2 รอบบัญชี (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัตรหลัก)
3.7 ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนโดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด/ผลิตภัณฑ์อื่น หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น ในกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไลฟ์สไตล์ : รับเงินคืน

แท็ก :
รีวิวบัตรเครดิต


Review on CheckGetGo